Kawada Kikuji
Bijutsu shuppan

Kawada Kikuji

The Map

1965

Bijutsu shuppan

Artwork exhibited by : Michael Hoppen Gallery

© 2017 Paris Photo