Kitai Kazuo
©Kazuo Kitai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

Kitai Kazuo

Somehow Familiar Places

1973

©Kazuo Kitai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

20.0×26.0cm

Artwork exhibited by : M.Y. Art Prospects LLC

© 2017 Paris Photo