Kitai Kazuo
©Kazuo Kitai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

Kitai Kazuo

Artwork exhibited by : Yumiko Chiba Associates

© 2017 Paris Photo