Muholi Zanele
©Zanele Muholi. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Muholi Zanele

2016

©Zanele Muholi. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Image and paper size: 60x 42.6cm

Œuvre exposée par : Stevenson

Copyright Zanele Muholi, courtesy Yancey Richardson Gallery and Stevenson Gallery

Œuvre exposée par : Yancey Richardson

© 2017 Paris Photo