Sassen Viviane
©Viviane Sassen. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Sassen Viviane

Pelican Vulno

2017

©Viviane Sassen. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

60 x 45cm

Artwork exhibited by : Michael Stevenson Fine Art (Pty) Ltd

©Viviane Sassen. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Artwork exhibited by : Michael Stevenson Fine Art (Pty) Ltd

© 2017 Paris Photo