Tomatsu Shomei
Shaken

Tomatsu Shomei

Oh! Shinjuku

1969

Shaken

Œuvre exposée par : amanaANG inc.

© 2017 Paris Photo