Watanabe Katsumi
Bara Gahosha

Watanabe Katsumi

Shinjuku Guntoden 66/73

1973

Bara Gahosha

Œuvre exposée par : Taka Ishii Gallery

© 2017 Paris Photo